لوازم ساخت پازل فلزی

ابزار ساخت پازل فلزي ابزار ساخت پازل به شما کمک خواهد کرد تا پازل خود را دقیق و بی نقص بسازید و از آن لذت ببرید. شما برای جدا کردن قطعه های پازل از هم به یک برش دهنده نیاز دارید که هم از بریده شدن احتمالی دستتان جلوگیری کند و  هم قطعه ها را سالم از هم جدا کند، هم چنین انبر مخصوص پازل برای خم کردن قسمت هایی از پازل که در هم قفل می شود نیز یاریگر شما خواهد بود.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد